Vårdbarometern

Så här får du fram ett resultat

Välj område

En del landsting och regioner har valt att redovisa resultatet på geografiska eller administrativa undergrupper, t.ex. kommuner och/eller stadsdelar. Om den möjligheten finns i det valda landstinget aktiveras en eller båda rutorna under rubriken ”Ange var i (Landstinget)”. I annat fall är de grå och går inte att klicka på. När du valt dina eventuella undergrupper går du vidare och väljer inom vilket frågeområde du vill göra din sökning.

Välj fråga

I Vårdbarometern finns fem frågeområden samt bakgrundsfrågor och inom respektive område finns ett antal frågor. Välj först frågeområde och därefter den fråga du vill titta på i rullgardinsmenyn: ("Välj fråga"). Frågeställningarna är presenterade i en förkortad form i rullgardinsmenyn och i diagrammet men visas i sin helhet i tabellen på resultatsidan

Se resultat och trend

I rutan till höger visas nu en tabell med resultatet för den valda frågan. Resultatet visas per default i den ordning som svarsalternativen har angetts i enkäten men det går att sortera resultatet genom att klicka på respektive rubrik i tabellen. Endast de faktiska svarsalternativen visas på resultatsidan. Andel respondenter som inte svarat på respektive fråga, dvs. som angett vet ej/ej svar, redovisas i Frekvenstabellen som innehåller samtliga frågor. Vissa landsting har med egna frågor utöver de frågor som ingår i basenkäten och dessa frågor kan inte jämföras med resultat för Riket. Det går även att se könsuppdelat resultat för respektive fråga. För jämförelse mot tidigare år, klicka på fliken för ”Visa trend”. Observera att trend visas enbart för frågor som förekommit i den senaste mätningen och även vid någon tidigare mätning samt att man bör välja visning på landstingsnivå då få landsting hade underliggande områden 2010.

Spara

Resultat och trend kan exporteras till en Excel-fil genom att klicka på knappen ”Exportera till Excel”. Du kan också välja att se och spara resultatet som ett cirkeldiagram. (OBS:Om du använder Internet Explorer så kommer webbläsaren vid första tillfälle att försöka blockera nedladdningen av diagram. Ta bort blockeringen som dyker upp i webbläsaren och prova därefter att ladda ned bilden på nytt)

Viktning

För att bibehålla en representativ fördelning har resultaten på totalnivåer viktats sett till befolkningsmängden. Med viktning menas att resultaten justeras så att gruppens påverkan på totalresultatet blir lika stor som dess andel av befolkningen i respektive område. Resultat för Vårdbarometern 2010 har tidigare redovisats oviktat men i samband med publiceringen av Vårdbarometern 2011 har även tidigare resultat viktats i efterhand.

Ladda ned pdf med trendtabell för Sverige 2010-2015.